#

Nieuws

Bekijk hier onder meer het interview wat onze fractievoorzitter en lijsttrekker Gabriëlle Hazeleger gaf aan Omroep XON.

#

Verkiezingsprogram­­ma

Precies weten waar GemeenteBelangen Ede voor staat? Lees hier ons Verkiezingsprogram­ma 2022-2026.

Wij zijn voor alles wat Ede leuker maakt!

  1. ONAFHANKELIJK - GemeenteBelangen is al meer dan 55 jaar dé plaatselijke politieke partij in de gemeente Ede. Wij zijn géén afdeling van een landelijke partij. Wij steken onze energie in Ede zelf en omringende kernen.
  2. AANSPREEKBAAR - Dit doen wij zonder dogma’s en partijlijnen. De inwoners vertellen ons wat goed is voor de gemeente en dát bepaalt onze koers en grondhouding.
  3. VERBINDEND - Ede en de buitendorpen zijn té belangrijk om aan de landelijke partijen over te laten. GemeenteBelangen is en blijft ACTIEF, KRITISCH en BETROKKEN!
  4. TROTS - Wij zijn ‘gewone’ inwoners met dagelijkse werkzaamheden; wij maken ons sterk voor onze leefomgeving.
    Deze omgeving bestaat uit stedelijk en landelijk gebied; elke wijk, elke dorpskern heeft een eigen karakter.

Over GemeenteBelangen Ede

Met vier zetels in de gemeenteraad en een wethouder in het college heeft GemeenteBelangen Ede in de afgelopen periode zich actief, met trots en toewijding ingezet voor Ede en de omliggende kernen. Wij als GemeenteBelangen Ede vinden het belangrijk vooraf mee te denken over initiatieven van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld de brandweer. Dit omdat veiligheid onze constante aandacht verdient.

Wij treden als GemeenteBelangen Ede graag op als verbindende factor tussen onze inwoners, de lokale politiek en de overheid. Hierbij willen wij het algemeen belang van onze inwoners niet uit het oog verliezen.

GemeenteBelangen Ede is een groot voorstander van het voorkeursrecht voor onze inwoners bij het bouwen van nieuwe woningen binnen onze gemeente.  GemeenteBelangen Ede vindt het belangrijk mee te denken over de realisatie van sportaccomodaties en commerciële initiatieven zeker als deze het maatschappelijk nut dienen.

Cultuur & Sport

Mens en samenleving moeten meer en betere mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. 

GemeenteBelangen Ede is voor het ondersteunen van Sport en Cultuur, gericht op de breedte van de Edese bevolking. Zodat onze samenleving zich maatschappelijk en vitaal kan ontplooien.

Economie & Financiën

GemeenteBelangen Ede heeft bijzondere aandacht voor het Midden en Klein Bedrijf.

Onze lokale ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. GemeenteBelangen Ede wil graag dat de regelgeving makkelijker wordt en de dienstverlening wordt verbeterd.

Openbare Orde en Veiligheid

GemeenteBelangen Ede wil dat iedereen zich, zowel binnen als buiten, veilig voelt.

Meer camera's, veilig begaanbare stoepen en kordaat handhaven draagt volgens GemeenteBelangen Ede bij aan een veilige gemeente.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Klik hier