Gemeente­Belangen | Ede

WIJ STAAN VOOR ALLES MITS EDE ERBIJ GEBAAT IS

GemeenteBelangen Ede gebruikt graag nuchter verstand bij actuele maatschappelijke zaken. Onze partij zet zich onder meer in voor: Midden Klein Bedrijf, Evenementen, Identiteit van de gemeente Ede, Sport.
Kortom: alles wat Ede leuker maakt.

Wij zijn voor alles wat Ede leuker maakt!

  1. ONAFHANKELIJK - GemeenteBelangen is al meer dan 50 jaar dé plaatselijke politieke partij in de gemeente Ede. Wij zijn géén afdeling van een landelijke partij. Wij steken onze energie in Ede zelf en omringende kernen.
  2. AANSPREEKBAAR - Dit doen wij zonder dogma’s en partijlijnen. De inwoners vertellen ons wat goed is voor de gemeente en dát bepaalt onze koers en grondhouding.
  3. VERBINDEND - Ede en de buitendorpen zijn té belangrijk om aan de landelijke partijen over te laten. GemeenteBelangen is en blijft ACTIEF, KRITISCH en BETROKKEN!
  4. TROTS - Wij zijn ‘gewone’ inwoners met dagelijkse werkzaamheden; wij maken ons sterk voor onze leefomgeving.
    Deze omgeving bestaat uit stedelijk en landelijk gebied; elke wijk, elke dorpskern heeft een eigen karakter.

Over GemeenteBelangen Ede

GemeenteBelangen heeft in de afgelopen periode 2014-2018 met vijf zetels in de Gemeenteraad gezeten. Ook waren wij lid van het College met een wethouder op onder meer het Sociaal Domein. Raadsleden besluiten tijdens raadsvergaderingen over actuele zaken zoals begroting of inrichting van de publieke ruimte. Daarnaast wonen zij belangrijke ceremonies bij, bezoeken zij verbonden partijen en horen zij individuele bewoners over verschillende problemen.

Bij GemeenteBelangen vinden wij het ook belangrijk vooraf mee te denken bij initiatieven van algemeen belang zoals bijvoorbeeld de realisatie van een sportaccommodatie of een commercieel initiatief dat ook duidelijk het algemeen maatschappelijk nut dient. Ook zijn wij bij talloze verkennende gesprekken geweest tussen overheid en partners, voornamelijk om partijen te verbinden. Daarnaast spelen wij graag een bemiddelende rol voor de burgers.

Lees hier ons volledige Verkiezingsprogramma of ga naar het Kieskompas.
Zeker ook de moeite waard: Wapenfeiten

GRAFFITI.

DE JONGEREN BLIJVEN ​IN ​IEDER ​GEVAL IN BEELD.

Cultuur & Sport

De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in topsport.

GemeenteBelangen Ede is voor topsport; dit kan de breedtesport alleen maar versterken. Dit voornemen staat voor de derde keer op rij in ons verkiezingsprogramma, hoofdstuk 7.

Lees al onze standpunten over Cultuur

Economie & Financiën

De gemeente moet financieel bijdragen aan het World Food Center.

GemeenteBelangen heeft meerdere voorstellen gesteund voor de realisatie van het WFC.

Lees al onze standpunten over Economie & Financiën

Natuur & Milieu

Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet de gemeente meer bomen planten, ook als dit extra geld kost.

Luchtkwaliteit is een belangrijk toetsingspunt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat de huidige luchtkwaliteit gewaarborgd is in landelijke wetgeving en bij ons geen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het planten van extra bomen. En dus ook geen laagvliegende vliegtuigen uit Lelystad!

Lees al onze standpunten over Natuur & Milieu

LIEVER EEN BEETJE PARKEERGELD DAN HELEMAAL GEEN PLEKJE.